TIPUS DE FUSTA Tipus de fusta

CONÍFERES FRONDOSES TROPICALS
CONÍFERES FRONDOSES TROPICALS

CEDRIA BARNIZ IGNÍFUGO B-88 A L'AIGUA


Tractament ignífug a l'aigua per envernissar tota mena de fustes. Apte per a interiors i exteriors.

 
Classificat, segons la Norma Europea UNE-EN-13501-1 i sistema de EUROCLASSES, Bs1d0 per a l'aplicació com a recobriment de PARETS I SOSTRES i BFLs1 com recobriment de TERRES.

Classificat segons Norma Europea UNE-EN-13501-5 i sistema de EUROCLASSES BROOF (t1) com a recobriment de COBERTES EXTERIORS.
Incolor - Acabat Setinat
 

 

Formats: 4l, 20l
Rendiment (m² / l): 3
Assecat: 60 minutos
Càlcul aproximat per capa 
Superfície       
Descarregar Fitxa Tècnica Descarregar Fitxa Tècnica
COLORS