La investigació: part de la nostra raó de ser

La passió per la millora contínua i el desig d'oferir alternatives innovadores per a la cura de la fusta són, junt amb el coneixement de les característiques i necessitats de la fusta, els pilars fonamentals del desenvolupament tecnològic de CEDRIA. Alhora, són els elements distintius de la nostra missió, centrada en la investigació del nostre Departament d'R + D + I, la inversió de recursos, l'acumulació d'experiència i l'especialització en la cura de la fusta.

I+D+I: Solucions noves, revolucionàries i de gran valor

Des de la seva constitució el 1994, CEDRIA ha mantingut una decidida aposta per la innovació com a estratègia per anticipar-se a les necessitats del mercat i aportar solucions més eficients i eficaços. La constant inversió en investigació, talent i equipament tecnològic ha impulsat el desenvolupament de tecnologies revolucionàries i productes d'alt valor afegit que el mercat més exigent reconeix i aprecia.

En els últims anys aquest afany innovador ha estat reconegut en projectes certificats per ACIE, Agència de Certificació acreditada per ENAC, com el projecte "Desenvolupament de nous lasurs aquosos per a la protecció efectiva de fustes en ambients exteriors". Concretament, aquest projecte de I+D+I ha donat lloc al llançament de dues noves gammes de productes de gran èxit en el mercat: Pintura intumescent per a protecció de béns i persones, i la Gamma Pacífic de lasurs a l'aigua efecte vintage.
En l'actualitat i com no pot ser d'una altra manera, CEDRIA dedica aproximadament el 8% de la seva facturació a projectes de I+D+I, per mantenir la seva posició de lideratge en el mercat europeu en solucions innovadores d'avançada tecnologia per a la protecció i la cura de la fusta.

Liderant tendències

CEDRIA ha protagonitzat algunes fites significatives que han marcat tendència en el mercat. Va ser la primera marca al mercat espanyol dels lasurs a l'aigua, els productes bloquejadors de tanins, la nanotecnologia per crear una nova generació de lasurs, el primer ignífug a l'aigua i el primer kit de solucions per fustes tecnològiques.