TIPUS DE FUSTA Tipus de fusta

CONÍFERES FRONDOSES TROPICALS
CONÍFERES FRONDOSES TROPICALS

CEDRIA IMPRIMACIÓN TRATANTE PLUS


Protector preventiu i curatiu contra fongs i insectes xilòfags (corcs). 
MATACARCOMA A L'AIGUA

  • No taca la fusta
  • Alt poder de penetració
  • Màxima seguretat
  • Sense olor

Apte per: Interior / Exterior
Formats: 1 l, 5 l, 20 l
Rendiment (m² / l): 3-4
Assecat: 30 min a 20ºC y 65% HR
Ideal per: Mobles, bigues i objectes d'art
Càlcul aproximat per capa 
Superfície       
Descarregar Fitxa Tècnica Descarregar Fitxa Tècnica
COLORS