Tractament

Per cobrir les necessitats de tractaments preventius o curatius en aquelles fustes susceptibles a atacs d'insectes xilòfags.

CEDRIA IMPRIMACIÓN TRATANTE PLUS

CEDRIA IMPRIMACIÓN TRATANTE PLUS

Protector preventiu i curatiu contra fongs i insectes xilòfags (corcs). 
MATACARCOMA A L'AIGUA

Mobles, bigues i objectes d'art

> Veure producte

CONÍFERES FRONDOSES TROPICALS
CONÍFERES FRONDOSES TROPICALS
CEDRIA MATACARCOMA PLUS

CEDRIA MATACARCOMA PLUS

Protector preventiu i curatiu de la fusta contra insectes xilòfags. En base dissolvent

Mobles, bigues i objectes d'art

> Veure producte

CONÍFERES FRONDOSES TROPICALS
CONÍFERES FRONDOSES TROPICALS
CEDRIA GEL DECAPANTE

CEDRIA GEL DECAPANTE

Gel decapant sense olor que elimina vernissos, lasurs, esmalts i pintures en profunditat.

Tot tipus de fustes i metall

> Veure producte

CONÍFERES FRONDOSES TROPICALS
CONÍFERES FRONDOSES TROPICALS
CEDRIA MASILLAS

CEDRIA MASILLAS

 

> Veure producte

CONÍFERES FRONDOSES TROPICALS
CONÍFERES FRONDOSES TROPICALS
RESISTÈNCIA<BR />SOLAR
RESISTÈNCIA
SOLAR


RESISTÈNCIA<BR />ALS COPS
RESISTÈNCIA
ALS COPS