TIPUS DE FUSTA Tipus de fusta

CONÍFERES FRONDOSES TROPICALS
CONÍFERES FRONDOSES TROPICALS
RESISTÈNCIA SOLAR
ALTA MOLT ALTA MÀXIMA


GRUIX DEL FILM
      FI        MIG GRUIXUT
CEDRIA FONDO/IMPRIMACIÓN TRATANTE PLUS CEDRIA FONDO/IMPRIMACIÓN TRATANTE PLUS

Producte Complementari

CEDRIA FONDO/IMPRIMACIÓN TRATANTE PLUS

Recomanable si la fusta a tractar és una conífera nova


 
CEDRIA FONDO BLOQUEA LOS TANINOS CEDRIA FONDO BLOQUEA LOS TANINOS

Producte Complementari

CEDRIA FONDO BLOQUEA LOS TANINOS

Recomanable si la fusta a tractar és una frondosa nova


 
CEDRIA SOL LASUR CEDRIA SOL LASUR

Producte Complementari

CEDRIA SOL LASUR

Un plus de protecció per fustes coníferes i frondoses molt exposades al sol


 
CEDRIA BARNI SOL CEDRIA BARNI SOL

Producte Complementari

CEDRIA BARNI SOL

Lasur incolor d'alt contingut en sòlids que ofereix màxima protecció solar amb més acabat


 

CEDRIA NATURE LASUR ECOLÓGICO ZERO VOC


 


Formats: 750ml y 4l
Rendiment (m² / l): 10-12
Assecat: 30-60 min a 20ºC y 65% HR
Càlcul aproximat per capa 
Superfície       
Descarregar Fitxa Tècnica Descarregar Fitxa Tècnica
COLORS